Komunální politik roku 2016

Soutěž Komunální politik roku 2016 je již v plném proudu. Už jste se do ní přihlásili? 

Přihláška do soutěže Komunální politik roku 2016

Od letošního 1. března až do 30. září lze podávat přihlášky či nominace do soutěže Komunální politik roku 2016 o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy. Soutěži i letos poskytla svoji záštitu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

záštita2016

Po loňské úspěšné premiéře soutěže tak redakce časopisu Moderní obec vyhlašuje už její druhý ročník. Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích, městysech, městech či městských částech a městských obvodech a zároveň ocenit ty, kdo za těmito projekty stojí.

Tedy osobnosti, které jsou se soutěžními projekty výrazně spjaty (přišly s myšlenkou projektu, zasadily se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti, byly „motorem“ realizace projektu, dojednaly s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod., dál projekt rozvíjejí apod.).

Také letos se soutěžní projekty podle svého typu a zaměření přihlašují do jednotlivých kategorií soutěže:

Komual_politik_roku_CENA-tmavsi

 

Sociální projekt roku

Děti a rodiče

Sport a veřejné zdraví

Kulturní a vzdělávací činnost

Odpadové hospodářství 

Veřejná zeleň

Dopravní projekt roku

Ekologický projekt roku

Ocenění Dobré srdce – originální skleněnou plastiku z českého křišťálu, převezmou vítězové jednotlivých kategorií. Z nich bude vybrán i celkový vítěz soutěže, který navíc obdrží titul Komunální politik roku 2016.

S vítězstvími v jednotlivých kategoriích se pojí i finanční prémie ve výši 20 tisíc korun, které ocenění komunální politici převezmou pro svá města a obce. Celkový vítěz soutěže kromě toho dostane prémii ve výši 50 tisíc korun.

Vyplněnou přihlášku i s přílohou musí vyhlašovatel obdržet nejpozději do 30. září 16 hodin.

     

Přihlásit se je snadné

Starostky a starostové, ale i další zastupitelé měst a obcí, kteří se v minulém roce zúčastnili soutěže Komunální politik roku, se při jejím hodnocení mj. shodují také v tom, že vyplnit přihlášku do soutěže se strukturovanou přílohou je velmi snadné.

Rozhodně násobně jednodušší než podat žádost o jakoukoliv dotaci z národních či evropských zdrojů. Obvykle si vyplnění přihlášky (od letošního roku je možná rovněž nominace) do soutěže nevyžádá delší dobu než dvě hodiny.

Nechte se inspirovat projekty z loňského ročníku soutěže

Možná ještě váháte nad tím, zda má vůbec smysl se do soutěže Komunální politik roku 2016 přihlásit, a pochybujete o tom, zda Váš projekt má v ní vůbec šanci uspět.

Zalistujte letošním lednovým, únorovým, březnovým a dubnovým vydáním Moderní obce, v nichž jsme představili všechny projekty (včetně vítězných) z loňského ročníku soutěže, a zjistíte, že nejde o žádné bombastické projekty, nýbrž o projekty, které v konkrétním městě či obci (městysi, městské části, městském obvodu) pomáhají zkvalitňovat život místních obyvatel a posilují jejich sounáležitost s městem či obcí. Navíc tyto projekty si často ani nevyžádaly žádné vysoké náklady na svou realizaci a byly uskutečněny i v malých obcích.